Sågverksband

Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 500/4
1 + 0
4,8
Sverige
127
Vikt 5,8 kg/m 2. Skurna kanter.
Sverige
178
Färg – grå ej svärtande, även mellan vävarna.
Sverige
300
Helt terpenbeständig gummikvalitet av SBR/NBR som även gör den flexibel vid låga temperaturer.
Sverige
400
Sverige
500
Sverige
650
Sverige
800
Sverige
1000
På best
1200-1600
Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 400/3
1 + 0
3,8
På best
400
Vikt ca 4,6 kg/m 2 . Skurna kanter.
På best
500
Färg – grå ej svärtande, även mellan vävarna.
På best
650
Terpenbeständig, flexibel vid låga temp.
På best
800
Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 500/4
0 + 0
3,9
Sverige
300
Vikt 4,6 kg/m 2. Skurna kanter.
Sverige
400
Färg – grå ej svärtande. Helt terpenbeständig gummi – kvalitet av SBR/NBR.
Sverige
500
Gör den även flexibel vid låga temperaturer.
Sverige
650
Sverige
800
Sverige
1000
Sverige
1200-1600
Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 400/3
2,5 + 0
5,5
Sverige
300
Vikt 7.1 kg/m 2
Sverige
400
Köldflexibelt – 25 o C.för till medium oljebeständigt band.
Sverige
500
Klarar av fett,erpener mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin transport av virke och bark.
Sverige
650
Extra gummi mellan 2 & 3 väven för att förhindra kupning.
Sverige
800
MOR kval. mellan vävarna Passar tubulatortransportörer
Sverige
1000
Fabrik
1200
Fabrik
1400
Fabrik
1600
EP 400/3
2,5 + 0
6,6
Sverige
300-2000

Kontakta oss om du behöver tips och råd.

Vulkarna startade 1980 av Karl-Henric ”Kicko” Waern och Örjan Jonsson. Båda var en avknoppning från ett annat vulkföretag där båda arbetade. Till att börja med fanns endast en servicebil. Lager inrymdes i en lada i Götlunda.
Copyright © 2024 Vulkarna

Hemsida skapad av Area81.se