Techno Tracker

80% av alla transportbandsreparationer är t.v slitage i kanterna

Genom implementering av TT Tracker i era transportörer garanterar
AS TECHNO-TRACK:
  • Avskaffning av all kantslitage
  • Avskaffning av råmatrial spill
  • Optimerad spårning
  • Mindre övervakning
  • Utökad livstid för de flesta transportör kompnenter
  • Utökad transportör kapacitet
  • Kraftig reducering av underhållskostnader

Kontakta oss om du behöver tips och råd.

Vulkarna startade 1980 av Karl-Henric ”Kicko” Waern och Örjan Jonsson. Båda var en avknoppning från ett annat vulkföretag där båda arbetade. Till att börja med fanns endast en servicebil. Lager inrymdes i en lada i Götlunda.
Copyright © 2024 Vulkarna

Hemsida skapad av Area81.se