Chockband & Flisband

Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 500/3
8+3
14,5
Sverige
650
EP 500/3
5+2
11
Fabrik
800-1400
EP 500/3
10+3
17
Fabrik
1000-1600
Vikt ca 18,5 kg/m 2 .
Sverige
800
Skyddar mot skärskador och slag, med en tvärgående stålbreaker i övre täckplattan med 1,7 mm och avstånd 9 mm. Skarvas som vanligt EP band.
Sverige
1000
Vikt 6,25 kg/m2. Skurna kanter För lätta transp.
Sverige
1200
Vikt 6,25 kg/m2. Skurna kanter För lätta transp.
Sverige
Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 630/3
12+4
20,0
Sverige
800
Vikt ca 25 kg/m 2
Sverige
1000
Täckta kanter vid häftning 8-10 kg/cm.
Sverige
1200
Högre än stnd som är 6 kg/cm.
Sverige
1400
Bra som stockband och förkrossband.
Extra skumgummi. Drivtrumma min. 400mm
EP 630/3
10T+3
17,0
Sverige
1000
Vikt ca 25 kg/m 2.
Textilbreaker av nya TQA 901
Sverige
1200
Sverige
1400
Sverige
1600
Typ
Täckplatta mm
Tjocklek mm
Lager
Bredd mm
EP 400/3
5+0
10,6
Sverige
400
Vikt 10,8 kg/m2. Skurna kanter
Sverige
500
Typ
Täckplatta mm
Lager
Bredd mm
EP 500/4
3+1,5
På best
800
Vikt 12,3 kg/m2. Skurna kanter
Sverige
1000
Ett flisband i MOR kvalitet. Övriga kvaliteter och bredder tillverkas på beställning.
Sverige
1200
3mm höga nabbar, se bild mönsterbredd xxx
Sverige
1400
På best
1600
EP 500/4
3+1,5 Y
Sverige
1000
Sverige
1200
EP 400/3
3+1,5 MOR
Sverige
1000
Sverige
1200
EP 500/4
3+1,5 Y
På best

Kontakta oss om du behöver tips och råd.

Vulkarna startade 1980 av Karl-Henric ”Kicko” Waern och Örjan Jonsson. Båda var en avknoppning från ett annat vulkföretag där båda arbetade. Till att börja med fanns endast en servicebil. Lager inrymdes i en lada i Götlunda.
Copyright © 2024 Vulkarna

Hemsida skapad av Area81.se