Techno Tracker

80% av alla transportbandsreparationer är t.v slitage i kanterna

Genom implementering av TT Tracker i era transportörer garanterar
AS TECHNO-TRACK:

Avskaffning av all kantslitage
Avskaffning av råmatrial spill
Optimerad spårning
Mindre övervakning
Utökad livstid för de flesta transportör kompnenter
Utökad transportör kapacitet
Kraftig reducering av underhållskostnader

Kontakta oss om du behöver tips och råd.

Rulla till toppen