Kilremmar

Vi säljer kilremmar från

Fördelar med COLMANT CUVELIER-kilremmar

1. Remmen är för-sträckt i tillverkningen genom att man sträcker remmen kontinuerligt när den vulkas.

2. Två streck på remmen. Du ser ett bestämt mått på remmen som man mäter med en tumstock- OBS! mät utvändigt om strecken.

Monteringsanvisning

  1. Montera de nya remmarna. Undvik” krängningsvåld”.
  2. Spänn till angivet mått på remmen. OBS! mät utvändigt om strecken.
  3. Kör maskinen ca 1 min. Kontrollera spänning och uppriktning. Efterjustera vid behov.

Märkningar på remmen

AP-märkt = American Institut of Petrolium-oljebeständighetsnorm.
-20° till + 80°C

ST-märkt = Stabiliserade i tillverkningen.

Alla remmar är exakt lika långa. Man behöver inte köpa ”satsade” remmar.
Max längd-avvikelse = 0,1 %

Detta gäller COLMANT CUVELIER`s smalkilremmar
OBS! två streck på remmen gäller från 1500mm och uppåt.

Kontakta oss om du behöver tips och råd.

Rulla till toppen